ÜYE OL; PART TIME ÇALIŞ, İŞ DÜNYASI İLE ERKEN TANIŞ

TEAM 4S

İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler

30.04.2018

7103 sayılı Kanun’un 42’nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 19 uncu madde ile, istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması amaçlanmıştır.

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından; 

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;

  • • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
    • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
    • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
    gerekmektedir.


• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerlerinin;
• Özel sektör işverenine ait olması,
• Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,
• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,gerekmektedir.


• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL) 
• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL) 

• Destek Süresi
• 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır. 

• Ek Kurallar
• Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
• 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
• Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz. 

Kaynak: Türkiye İş Kurumu / İŞKUR resmi web sitesi

İŞKUR

DRD İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi; İŞKUR Denetiminde 27.02.2020 tarih ve
448 no’lu Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi ve 17.12.2018 tarihli Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibidir.
İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.